Centrum Badań Psychiatrycznych i Psychologicznych

O nas

Jesteśmy placówką świadczącą usługi w zakresie różnorodnych form pomocy, wsparcia i diagnostyki psychologicznej. Naszym atutem jest możliwość zaoferowania Państwu pomocy psychoterapeutycznej w oparciu o trzy nurty terapii: systemowy (Marcin Bazan, Agnieszka Steglińska) i poznawczo-behawioralny z elementami terapii schematu (Kinga Świderek). Pozwala nam to lepiej dopasować formę pomocy do zgłaszanych przez pacjentów trudności. Ofertę rozszerzyliśmy również o pracę z systemem rodzinnym i dzieckiem.


Dużym atutem naszej placówki jest oferta skierowana do osób zajmujących się profesjonalnym treningiem sportowym, jak i pokonywaniem własnych barier w amatorskiej aktywności fizycznej w oparciu o założenia psychologii sportu i treningu mentalnego.

Ofertę uzupełnia możliwość wykonania różnorodnych badań psychologicznych w oparciu o standaryzowane testy psychologiczne.

Nasza załoga

Marcin Bazan
Psycholog, absolwent Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, psychoterapeuta w trakcie czteroletniej certyfikacji w nurcie Psychoterapii Systemowej, członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Ukończył kurs psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej oraz kursy organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski obejmujące kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej, kurs terapii rodzin oraz diagnozy w psychoterapii. Pracuje w ramach spotkań indywidualnych, terapii par i grupowej. Pozostaje pod stałą superwizją.

Obecnie ściśle współpracuje z osobami profesjonalnie zajmującymi się sportem, prowadząc zajęcia w oparciu o założenia psychologii sportu i treningu mentalnego.

 

Właściciel Centrum Badań Psychiatrycznych i Psychologicznych.
Prywatnie mąż, ojciec dwóch synów, sportowiec.

Kinga Świderek

Psycholog, absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, psychoterapeuta po czteroletnim szkoleniu, w trakcie certyfikacji w nurcie psychoterapii poznawczo- behawioralnej z elementami terapii schematów w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej współpracującym z Oxford Cognitive Therapy Centre.


Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, głównie z zaburzeniami lękowymi i nastroju, zaburzeniami psychosomatycznymi, konwersyjnymi, somatopsychicznymi i zaburzeniami osobowości, a także trudnościami będącymi skutkiem długotrwałego lub intensywnego stresu. Ma za sobą ponad tysiąc godzin pracy z pacjentami. Pozostaje pod stałą superwizją.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w diagnostyce i pracy terapeutycznej z osobami cierpiącymi na organiczne uszkodzenia mózgu oraz pacjentami psychotycznymi i z chorobą somatyczną.

Obszary zainteresowania: psychoterapia indywidualna i terapia par, treningi podnoszące umiejętności społeczne i motywacyjne, wsparcie i motywacja w przebiegu przewlekłych chorób somatycznych, diagnostyka psychologiczna.

 

Prywatnie żona, mama Kuby i Igi, miłośniczka fotografii i literatury iberoamerykańskiej.

Agnieszka Steglińska
Psycholog rodziny, rozwoju i edukacji, absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii indywidualnej i rodzin. W pracy zawodowej szczególnie interesuje się terapią rodzin i dzieci oraz prowadzeniem szkoleń, warsztatów i treningów rozwijających kompetencje miękkie: asertywność, zarządzanie czasem, kreatywność, a szczególnie komunikację oraz kompetencje wychowawcze, jako narzędzie i środek do budowania relacji z dzieckiem.
    

W pracy trenerskiej działa w oparciu o procesy grupowe i uczenie się przez doświadczenie - stara się wykorzystywać dynamikę grupy dla wspierania procesów organizacyjnych.
W swojej pracy z klientem, szczególnie dba o okazanie  akceptacji, uwagi i empatii. Uważa, że każda rodzina jest wyjątkowa, a w terapii dzieci zawsze istotną role odgrywają rodzice. Swoją pracę z małym klientem rozpoczyna od  budowania relacji, za pomocą której w zabawie mogą zostać przepracowane trudności jakich doświadcza dziecko. Pracuje w oparciu o zasoby i technikę pracy z genogramem.
    

Obszary zainteresowania: problematyka diagnozy i wsparcia rodzin zastępczych, terapia indywidualna, par i rodzin, treningi umiejętności psychospołecznych, warsztaty rozwoju osobistego.  Prywatnie żona, szczęśliwa mama Marysi.